Świąteczna zbiórka darów

Drodzy Rodzice!

Zbiórka dla Pani Urszuli zakończyła się.
Serdecznie dziękujemy za datki.
Uzbierało ich się znacznie więcej niż przewidywaliśmy.
Zostaną one już dziś przekazane organizatorom Stowarzyszenie Pomocy Oława

Dziękujemy za Państwa szczodrość!!! 😍