Oferta

OFERTA PRZEDSZKOLA

 • godziny otwarcia 6.00- 17.00
 • realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o wybrany program
 • realizacja profilu muzyczno – sportowym
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • pomoce nauczyciela w każdej grupie
 • konsultacje pedagogiczne dla rodziców
 • strona internetowa z relacjami z działalności przedszkola i artykułami edukacyjnymi dla rodziców

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 • (uzależnione od wieku dzieci)
 • nauka języka angielskiego
 • nauka języka niemieckiego
 • muzyka z rytmiką
 • zajęcia z wychowania fizycznego
 • zajęcia z robotyki
 • zajęcia szachowe
 • zajęcia taneczne Zumba
 • cykliczne koncerty i teatrzyki przedszkolne na terenie placówki
 • zajęcia artystyczne w tym wdrażanie do kontaktu z muzyką poważną, edukacją teatralną i plastyczną
 • zajęcia z logopedą i oligofrenopedagogiem wg potrzeb dzieci
 • zajęcia z pedagogiem

Dyrekcja przedszkola zastrzega sobie prawo do ustalania ilości zajęć edukacyjnych w tygodniu w zależności od wieku dzieci i ich potrzeb oraz możliwości organizacyjnych placówki.