Oferta

OFERTA PRZEDSZKOLA

godziny otwarcia 6.00- 17.00
realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o wybrany program
realizacja profilu muzyczno- sportowego
wykwalifikowana kadra pedagogiczna
pomoce nauczyciela w każdej grupie
strona internetowa z relacjami z działalności przedszkola i artykułami edukacyjnymi dla rodziców

Konsultacje psychologiczne dla rodziców

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

(uzależnione od wieku dzieci)
nauka języka angielskiego
nauka języka niemieckiego
muzyka z rytmiką
zajęcia z wychowania fizycznego
zajęcia z robotyki
zajęcia szachowe
zajęcia taneczne Zumba
cykliczne koncerty i teatrzyki przedszkolne na terenie placówki
zajęcia artystyczne w tym wdrażanie do kontaktu z muzyką poważną, edukacją teatralną i plastyczną
zajęcia z logopedą i oligofrenopedagogiem wg potrzeb dzieci

Dyrekcja przedszkola zastrzega sobie prawo do ustalania ilości zajęć edukacyjnych w tygodniu w zależności od wieku dzieci i ich potrzeb.