Plan dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu:

6:00 – 9:00 schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, stymulacyjnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, ze śpiewem, zabawy integracyjne,

9:00 – 9:30 śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania, posiłku,

9:30 – 12:00 zajęcia edukacyjno-wychowawcze w ramach realizowanego programu:

  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia muzyczne
  • zajęcia sportowe
  • zajęcia językowe
  • zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki
  • obserwacje przyrodnicze
  • zajęcia rozwijające zainteresowania

12:00 – 12:30 czynności samoobsługowe, obiad, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,

12:30 – 14:00 odpoczynek poobiedni, relaksacja przy muzyce, słuchanie muzyki poważnej, czytanie bajek, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym,

14:00 – 14:20 podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku,

14:20 – 17:00 zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe, zajęcia indywidualne.