Rekrutacja

Rekrutacja do Przedszkola Żak

rozpoczyna się 1 lutego 2019 r. i trwa do wyczerpania miejsc. Dzieci mogą być przyjmowane przez cały rok w miarę wolnych miejsc. Należy pobrać z sekretariatu przedszkola lub ze strony internetowej KARTĘ ZAPISU DZIECKA i wypełnioną złożyć w placówce.