Rekrutacja

Rekrutacja do Przedszkola Żak

rozpoczyna się 1 lutego 2019 r. i trwa do wyczerpania miejsc. Dzieci mogą być przyjmowane przez cały rok w miarę wolnych miejsc. Należy pobrać z sekretariatu przedszkola lub ze strony internetowej KARTĘ ZAPISU DZIECKA i wypełnioną złożyć w placówce.

Wyniki rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Uwaga!
Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola jest uiszczenie jednorazowej i bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 150 zł na konto placówki do dnia 31.03.2019r.
W przypadku braku płatności w w/w terminie lub rezygnacji rodziców, do przedszkola będą przyjmowane dzieci z listy rezerwowej, która jest dostępna w sekretariacie.