Projekty EU

„P.P.H.U.”ARFIT” Beata Woźniaczek realizuje projekt

„Przedszkolaki są gotowe na zajęcia dodatkowe”

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska  2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

  1. Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz zajęcia specjalistyczne dla 78 dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkoli w okresie 15.04.2024 – 31.08.2025.
  2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli OWP do pracy z dziećmi, poprzez udział w szkoleniach doskonalących w okresie 15.04.2024 – 30.09.2024.
  3. Doposażenie placówki przedszkolnej w terminie 01.04.2024-30.06.2024.

Zadania w projekcie będą realizowane od 01.04.2024 do 31.08.2025 (tj. przez okres 17 miesięcy)

GŁÓWNE REZULTATY:

6 nauczycieli uzyska kompetencje zawodowe oraz 78 dzieci zostanie objętych wsparciem w postaci zajęć dodatkowych, a przedszkole zostanie doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

GRUPA DOCELOWA:

78 dzieci i ich 6 nauczycieli mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego. Wsparcie jest skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświacie, nauczycieli oraz Przedszkola Niepublicznego „Żak” w powiecie oławskim.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Wzrost jakości oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym tj. dla 78 dzieci, przez organizację zajęć dodatkowych, a także nabycie kompetencji zawodowych przez 6 nauczycieli  oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne w Przedszkolu Niepublicznym „Żak” w miejskiej gminie Oława, w terminie do 31.08.2025r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 347 937,50 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 278 337,50 PLN

PDF do pobrania