Dla rodziców

Wyposażenie dziecka przed przyjściem do przedszkola

Wyposażenie dziecka do przedszkola:

  • obuwie zmienne (kapcie) dobrze trzymające stopę
  • ubranie na zmianę: spodenki dresowe, rajtuzki, majtki, podkoszulek z krótkim rękawem, podkoszulek z długim rękawem, bluza dresowa lub rozpinany sweterek, kalosze, worek na ubrania (zaleca się znakowanie rzeczy dziecka)
  • środki higieniczne: pampersy (dla dzieci, które z nich korzystają, podpisane)
  • do odpoczynku na leżakach: kocyk i poduszka, prześcieradło z gumką nieprzemakalne(wymiar 60 x 120), worek lub torba płócienna na pościel.

UWAGA!
1. Ze względu na konieczność wychodzenia na dwór prosimy o przynoszenie dzieciom odpowiedniego ubioru i obuwia dostosowanego do warunków atmosferycznych!
2. Prosimy podpisywać lub znakować wszystkie rzeczy zostawiane w szatni oraz porządkować szafki swoich pociech, ponieważ tym pomogą nam Państwo w sprawnym ubieraniu dzieci. Prosimy także uczyć swoje maluchy, która jest ich szafka i jaki ma znaczek oraz które rzeczy do nich należą (głównie ubranie wierzchnie i buty) 🙂 Dziękujemy!
Ulotka adaptacyjna (jest w wersji PDF na stronie)

Artykuły edukacyjne

ADAPTACJA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Artykuł przybliża problemy trzylatków przekraczających po raz pierwszy próg przedszkola. Wprowadzenie w ostatnich latach wielu pozytywnych zmian w placówkach oświatowych bardzo złagodziło ten trudny dla dzieci moment. Niniejszy tekst ma na celu zwrócenie uwagi na dalsze doskonalenie warunków (leżących w gestii rodziców i nauczycieli) zapewniających komfortową socjalizację najmłodszym.
Dziecko odczuwa nadzwyczajną potrzebę obecności innych dzieci, 
potrzebuje ich jak witamin, jest to konieczne dla jego przyjemności. 
Jednak tę przyjemność odczuje tylko w uspokajającej 
i ubezpieczającej obecności swoich rodziców.
1.         Sytuacja emocjonalno społeczna małego dziecka w domu rodzinnym.
W domu rodzinnym, dziecko jest otoczone troską i uwagą, a jego potrzeby zaspokaja przeważnie matka. Przez trzy lata tworzy się silna więź utkana z miłości, codziennego kontaktu, przeżywania wspólnych dobrych (rytuałów, zabaw, drobnych radości) i trudnych chwil (chorób, napięć, kłótni). Ta prawidłowo wytworzona więź z matką jest bazą w przyszłości dla późniejszych satysfakcjonujących relacji międzyludzkich opartych na empatii, przyjaźni, miłości. Jest wzorem do umiejętnego „posługiwania się” uczuciami, odczytywania potrzeb własnych i cudzych. To matka, a stopniowo także inni członkowie rodziny przybliżają niemowlęciu/ małemu dziecku świat zewnętrzny: sąsiadów, dalszą rodziną, panią w sklepie, kolegów w parku. Dziecko uczy się odróżniać „swoich” od „obcych” i wie, że podstawowe potrzeby zaspokaja rodzina a z innymi osobami można mieć kontakt doraźny. Od 3 roku życia maluch zaczyna czuć się kimś odrębnym, tworzy się jego poczucie tożsamości, nie musi już być tak blisko mamy. I na tym etapie, pojawia się PRZEDSZKOLE.
2.         Co zmienia się w życiu rodziny, gdy dziecko idzie do przedszkola?
Przychodzi moment pójścia dziecka do przedszkola. Co ten fakt zmienia? Chciałoby się powiedzieć wszystko, ale tak nie jest. Dziecko nadal pozostaje w rodzinie, ale dłużej lub krócej przebywa w placówce.
To, w jaki sposób dziecko przejdzie próg między domem a przedszkolem zaważy w wielu przypadkach na jego późniejszych postawach wobec wyzwań życiowych.
Czy dziecko wie, co je czeka?
Nie wie, jeśli do tej pory nie przeżyło traumy rozstania. Idzie ufne i ciekawe. I słusznie, bo przedszkole m.in.: bawi, uczy, wychowuje, stwarza nowe warunki rozwoju (społecznego, emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego), zapewnia towarzystwo dzieci i innych dorosłych osób, uczy norm obowiązujących w grupie, buduje zaufanie do środowiska pozarodzinnego, uczy samodzielności, twórczej zabawy, dostarcza nowych wrażeń, rozwija mowę, pamięć, uwagę, kojarzenie, sprawność grafomotoryczną, spostrzegawczość. Ale też w przedszkolu spotykają dziecko duże zmiany. Zmiana codziennych nawyków, jakości pożywienia, zamiast mamy (babci) jeden nauczyciel a wiele dzieci, inny sposób zaspokajania potrzeb w grupie (pani nie wie, że jak się bawię to trzeba mi przypomnieć o toalecie), konieczność poczekania na swoją kolej i podporządkowania się nowym normom, innej dyscyplinie i innym granicom (co w domu wolno, tutaj nie), inne oczekiwania niż do tej pory (żebym był szczęśliwy i zadowolony, a tu o ten komfort muszę zadbać sam).
Czy rodzice wiedzą, co ich czeka?
To zależy od wielu czynników, ale najczęściej mają obawy co do tego, jak ich maluch poradzi sobie w przedszkolu. Te niepokoje dotyczą podstawowych pytań: jak będzie jadło, czy przełamie nieśmiałość, czy nie będzie zbyt agresywne; czy będzie płakało i co wtedy mam robić, czy nie nauczy się złych wzorów od kolegów, czy będzie „grzeczne”, czy nie przysporzy mi kłopotów swoim zachowaniem? Jak ono poradzi sobie z tęsknotą, a ja z rozstaniem itd.
Dochodzą do tego wszechobecne informacje z mediów, od innych rodziców, wreszcie własne doświadczenia z pobytu w przedszkolu. Ten bagaż lęków, niepewność, zagubienia i mnóstwa pytań niesie rodzic i przekazuje nieświadomie dziecku. Oczywiście są rodzice, którzy z ulgą i nadzieją oddają dziecko do przedszkola, aby wreszcie mieć chwilę wytchnienia od jego stałej obecności. To wcale nie znaczy, że ich obawy są mniejsze! Oni też chcieliby, aby dziecko szybko zaakceptowało przedszkole.
Dlaczego tak ważna jest adaptacja?
Sfera emocjonalna u małych dzieci odgrywa rolę pierwszoplanową w rozwoju. Od niej zależy aktualny dobrostan i wykorzystanie pozostałych zasobów (np.: aktywności poznawczej, ruchowej, społecznej). Ona też wpływa na późniejszą, szeroko pojętą adaptację do ciągle zmieniających się warunków życia.
Łacińskie słowo adaptatio oznacza przystosowanie. Kto do kogo lub do czego ma się przystosować? Oczekujemy tego od dziecka. Ale przecież ono jest tu najsłabszym ogniwem. Z jednej strony dorośli (rodzice), z drugiej – instytucja (przedszkole). A mówi się głównie o dziecku. Na szczęście mamy już wiele doświadczeń w adaptacji w przedszkolach. Wiemy, że przystosować muszą się wszyscy. Jak mają to zrobić rodzice? Oni nie zawsze są świadomi potrzeb dzieci i swoich własnych. Rodzice oczekują pomocy od specjalistów, by zdjęli brzemię lęków, zapewnili, że dziecko jest w porządku, a oni są dobrymi rodzicami. A przede wszystkim, aby pomogli przejść przez próg przedszkola najłagodniej jak się da.
Jak ma się przystosować dziecko? Oczywiście z pomocą dorosłych, którzy rozumieją naturę trzylatka i wiedzą, do czego jest gotowy, a co jest za trudne. Dziecko musi być na tyle dojrzałe emocjonalno – społecznie i sprawne psychomotorycznie, aby poradzić sobie z odbiorem dużej ilości silnych bodźców, wzmożonego, jednostajnego wysiłku i znoszenia ograniczeń w zaspokajaniu potrzeb. Człowiek nie rozwija się harmonijnie, więc nie zawsze wszystkie wymienione sfery są w równowadze. Tym bardziej potrzebny jest plan działania, który uwzględnia takie przystosowanie, które nie narusza delikatnej struktury psychicznej dziecka.
4. Konsekwencje psychofizyczne ponoszone przez dziecko, poddawane w nowym miejscu jest nadmiernej presji.
4.1.Konsekwencje bezpośrednie
Te czynności, które w domu były już opanowane i wykonywane z niewielką pomocą dorosłego, w przedszkolu, na skutek stresu, są „zapominane”, dziecko przeżywa regresję (cofa się do wcześniejszych etapów rozwoju), czuje się zagubione, niepewne i zakłopotane własną nieporadnością. A bywa głęboko zawstydzone, gdy przytrafi się fizjologiczny kłopot.
Im młodsze dziecko tym bardziej wyraża swój niepokój ciałem poprzez zaburzenie jedzenia, snu, zanieczyszczanie się. Przejawem głębszej rozpaczy jest utrata apetytu, wagi, przewlekła choroba, brak zainteresowania otoczeniem, wycofanie, bierność, apatia.
Dziecko nie potrafi zrozumieć i opowiedzieć o tym, co je niepokoi. Ale wiemy, że największe lęki odnoszą się do braku poczucia bezpieczeństwa gwarantowanego przez najbliższą osobę. Dziecko myśli (niektóre już mówi): brakuje mi mamy, tęsknię za nią, martwię się, że już nie wróci, ona mnie nie kocha. Zamiast rozpoznać i nazwać niepokoje, dziecko może demonstrować je poprzez uogólnione lęki, nieposłuszeństwo, rozpacz wobec drobnych spraw, nadaktywność, agresję wobec dzieci i dorosłych. Okazuje bunt i brak zaufania do bliskich osób (nie biegnie z radością do mamy, gdy ta przyjdzie, obraża się, albo „wisi” na mamie cały czas).
Kiedy stres staje się nadmierny, dotychczasowe osiągnięcia osobowości małego dziecka kruszą się. W pierwszym rzędzie naruszeniu ulegają możliwości zaspokojenia potrzeb.  Posiłki, drzemki i czas zakończenia dnia zawsze przysparzają trudności.
4.2.Konsekwencje dalsze.
Wzorce zachowań z wczesnego dzieciństwa są bardzo trwałe i wywierają duży wpływ na funkcjonowanie człowieka. Jeśli nie dostanie on należytego wsparcia w okresie adaptacji, wtedy w każdej nowej sytuacji najpierw dziecko, potem dorosły będzie zamknięty w sobie, nieufny, spięty i czujny. Ten wcześnie „zapisany” w mózgu uraz będzie wracał i blokował sytuacje prowadzące człowieka do rozwoju. Będzie wpływał na przyszłość, dezorganizując szeroko pojęte funkcjonowanie społeczne jednostki. W praktyce oznacza to, że człowiek w obawie przed przeżywaniem przykrych uczuć (lęku, zagubienia, niepewności, zawstydzenia) nie uczy się nowych umiejętności, nie podejmuje ryzyka zmiany, która byłaby dla niego korzystna. Tkwi w bezpiecznych, bo sprawdzonych schematach. Boi się na przykład wszelkich spotkań grupowych, a jeśli już musi tam być – czuje napięcie i unika spontanicznych zachowań, ujawniania swoich potrzeb i uczuć.
Pamiętajmy jednak przede wszystkim, by chronić dziecko przed długo trwającym lękiem, gdyż ten stan uczuciowy spowodować może – jak wskazują na to życiorysy dzieci i dorosłych cierpiących na nerwice – najtrwalsze wypaczenie rozwoju osobowości.
Współczesne społeczeństwo jest słabe, narażone na środki uzależniające. Oczekuje się zbyt szybko niezależności dzieci. Jeśli separacja od matki wystąpiła za wcześnie i nie została właściwie przeprowadzona, wtedy w okresie dojrzewania wszystkie niepokoje wychodzą na wierzch.
5.    Jak można zaradzić stresom i traumie pierwszych dni w przedszkolu?
W rozwiązanie tego problemu powinny być zaangażowane trzy strony: dziecko, rodzice i personel przedszkola.
5.1.Dziecko i rodzice
Dla dziecka i rodziców jest ważny udział w zajęciach adaptacyjnych, bo łatwiej jest zaakceptować rozstanie, gdy dziecko pozna miejsce pobytu i nauczycielkę.
Pierwsze spotkania powinny być w obecności mamy/taty, aby mogło schronić się w ich ramionach, gdy się przestraszy, albo znajdzie się w trudnej (za trudnej) sytuacji.
Dziecku łatwiej oddzielić się od matki, gdy ma obiekt przejściowy (maskotkę, wybrany przedmiot), który jest wspomnieniem domu, miejsca, w którym czuło się bezpiecznie.
Adaptację powinna być przeprowadzana stopniowo, uwzględniając indywidualne różnice między dziećmi.
Czas pobytu dziecka na początku powinno się skrócić do minimum (3 – 5 godzin dziennie).
Donatella Caprioglio – psychoanalityk, proponuje określone postępowanie, aby separacja przebiegała prawidłowo.
Dziecko musi pójść z rodzicami do przedszkola, gdzie spotyka nauczycielkę. Rodzice mówią dziecku: to jest twoje miejsce i twoja pani. Trzeba rozmawiać w obecności dziecka z nauczycielką, w sposób symboliczny udzielając jej zgody na zajęcie się dzieckiem.
Trzylatek jest gotowy do separacji, chociaż przeżywa strach, że będzie porzucony.
Co robić ze strachem?  Jest to część naszego życia, nie możemy go wyeliminować. Matka musi nazwać uczucia dziecka: boisz się, że cię porzucę. Zapewniam cię, że po ciebie wrócę. Podobnie może powiedzieć nauczycielka o mamie: boisz się, że mama cię porzuci. Zapewniam cię, że wróci po ciebie.
Szanujemy odczucia i emocje dziecka. Nie mówimy nie bój się, bo jest to rada albo rozkaz. Kiedy dorosły okazuje dziecku zrozumienie, wtedy bierze jego niepokój na siebie. W języku psychologicznym nazywamy to kontenerowaniem uczuć dziecka. Dorosły nie osądza, nie kontroluje, nie musi szukać rozwiązania niepokoju.
5.2. Personel przedszkola
Co może zrobić personel przedszkola?
Zdobycie maksymalnej wiedzy na temat potrzeb trzylatka (szkolenia, warsztaty, literatura). Skorzystanie z doświadczeń koleżanek, które mają pozytywne doświadczenia
Przygotowanie własnych zasobów emocjonalnych.
Zerwanie ze stereotypami i rutyną (rezygnacja z leżakowania, z realizacji programu na korzyść budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania dzieci).
Tworzenie w przedszkolu okazji do wysłuchania dziecka. Rozmawianie z dzieckiem o tym, że widzimy jak tęskni za rodzicami, jak jest mu ciężko, gdy czuje się opuszczone i jak będzie szczęśliwe, gdy rodzice wrócą. Dziecko zrozumiane, nie czuje się tak bardzo osamotnione. Konfrontacja z przykrymi emocjami dziecka wymaga czasami odwagi słuchającego. Do niego należy dodawanie otuchy dziecku.
Aktualnie w literaturze psychologicznej, poruszającej problem adaptacji w przedszkolu, panuje zgodność, co do tego, że rodzic ma wejść z dzieckiem na teren przedszkola i tam przebywać. Nauczyciele na ogół stosują taką praktykę, ale stawiają sobie pytanie, jak długo ma to trwać. Brak jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Miarą skutecznej adaptacji jest samopoczucie dziecka. Jedno wejdzie do sali zabaw i nawet nie pożegna się z mamą zafascynowane nowymi perspektywami, a inne przez miesiąc będzie kurczowo trzymało się maminej ręki. Czasami problem z rozstaniem leży po stronie dziecka(wcześniejszy pobyt w szpitalu), lub rodzica, który nie dojrzał do odejścia od dziecka. Wtedy korzystna byłaby pomoc psychologa.
6. Które momenty na początku życia przedszkolnego są najtrudniejsze dla dzieci?
Można rozpatrywać te momenty w aspekcie naruszania cielesności dziecka i zmian w miejscu pobytu.
6.1.        Naruszanie cielesności dziecka
Leżakowanie – (klasyczne) jest podwójną traumą dla dziecka.
Zdejmowanie odzieży narusza intymność dziecka. Przekraczana jest granica cielesności, którą każdy człowiek od urodzenia posiada. Dziecko nie tyle ma świadome poczucie wstydu, jakie pojawia się u dorosłych, co bardziej może czuć zagubienie i lęk, że ktoś obcy dysponuje jego ciałem, rozbiera je i ubiera. Zaciera się granica między byciem podmiotem a przedmiotem, co narusza kruchą jeszcze tożsamość dziecka. Łóżko kojarzy się ze spaniem nocnym. Dziecko traci poczucie miejsca i czasu, kontroli tego, co tu i teraz. Przed nocą jest zwykle dużo niepokoju i dziecko jest przekonane, że nie wróci już do domu. Zasypianie dziecka w przedszkolu w pierwszych dniach września nieuchronnie prowadzi do sytuacji wybudzenia się z silnym lękiem, który obrazują poniższe pytania: Gdzie jestem, czemu nie w swoim łóżeczku? Gdzie jest moja mama, mój tata? Kim są te panie? Czy zostanę tu na zawsze?
Jedzenie
Dzieci niechętnie jedzące w początkowym okresie pobytu w przedszkolu mogą wyrażać swój protest: Nie chcę tu być, więc nie chcę też jeść. Żołądek jest jednym z najbardziej unerwionych organów człowieka, można powiedzieć, że najbardziej czułym na impulsy dochodzące z układu nerwowego. Takimi impulsami silnie oddziałującymi na funkcjonowanie narządów wewnętrznych są emocje. Dziecko w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu przeżywa bardzo silne negatywne emocje lęku, złości, niepokoju. Pod wpływem stresu żołądek dziecka obkurcza się i trudno mu przyjąć przedszkolny posiłek tak, aby zostawić pusty lub choćby częściowo opróżniony talerz.
Korzystanie z toalety
Korzystanie z toalety – to też czynności intymna, związana z ciałem. Mama w określony sposób pomagała wciągnąć majteczki, uniknąć ich zabrudzenia. Czasami dziecku trudno zapamiętać gdzie, w tej pełnej nowych rzeczy sali, jest wejście do łazienki.
6.2.        Zmiana w miejscu pobytu.
Zmiana sali
Kiedy dziecko pozna już swoją salę i poczuje się w niej w miarę bezpiecznie, każde naruszenie status quo wywołuje nową falę lęku i niepewności. Tak jest z wyjściem na gimnastykę czy do ogrodu. Dziecko jeszcze nie wie, co go tam czeka, jaka nowa, z założenia niemiła (bo nieznana) niespodzianka.
Zmiana nauczyciela.
Dziecko już oswoiło się z nową panią, zaczyna obdarzać ją zaufaniem, jest dla niego ostoją bezpieczeństwa i …nagle znika. Przychodzi inna osoba, czasami jeszcze inna, często ktoś zagląda popatrzeć na maluszki. A każda taka ingerencja w konstytuującą się grupkę powoduje niepokój i czasami kolejną falę rozpaczy.
Każde małe dziecko, które wchodzi do nowego miejsca, a zwłaszcza do grupy dzieci powinna być „pod ochroną” z powodu przewidywanych trudności adaptacyjnych. Wiąże się to z różnicami indywidualnymi w rozwoju psychospołecznym dzieci. Nauczyciele, obserwując pod tym kątem rodzeństwo, czasami zauważają, że młodsze dziecko bywa lepiej przystosowane do przedszkola niż starsze. Bez zbytniego napięcia rozstaje się z mamą i chętnie wita się z nią pod koniec pobytu w przedszkolu. Bawi się z dziećmi (lub obok nich) i podejmuje proponowane przez nauczyciela różne formy aktywności. Stara się być samodzielne zdobywając nowe umiejętności w tym zakresie. Przyswaja normy i reguły obowiązujące w grupie. Jest radosne i spokojne. Nie traci czasu i energii na przeżywanie rozpaczy. Lęk nie hamuje jego możliwości rozwojowych.
Podsumowanie
My dorośli mamy wyjątkową rolę do odegrania w procesie socjalizacji dziecka. Zrobiliśmy jako ludzie bardzo wiele w zakresie „rodzenia po ludzku”, obecności rodziców przy cierpiącym dziecku w szpitalu, wprowadziliśmy też programy adaptacyjne do żłobków i przedszkoli. Mam nadzieję, że ten artykuł posłuży głębszemu zrozumieniu potrzeb małego dziecka i konieczności dalszego doskonalenia programów adaptacyjnych.

Maria J. Bielecka
psycholog
Bibliografia
Lubowiecka J., Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, WSiP, Warszawa 2000.
Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, WSiP, Warszawa 2000.
Skyner R. i Cleese J., Żyć w rodzinie i przetrwać, Jacek Santorski & CO, Warszawa 1992.
Filliozat I., W sercu emocji dziecka, esprit, Kraków 2009.
Furman E., Jak wspierać dziecko w rozwoju, Jacek Santorski & Co, Warszawa 1994.
Friedl J., Moje dziecko idzie do przedszkola, Jedność, Kielce 2001.
Olechnowicz H., Pierwsze kroki wśród ludzi, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1969.
This B., Bezpieczeństwo podstawowe, przyjemność socjalizacji, Materiały seminarium „Zielone domy w Polsce: nowa perspektywa profilaktyki społecznej, wyd. CEFFIC,1996.
Caprioglio D., Moja droga od patologii dziecięcej do uczuciowości wyższej, wykład wygłoszony na Konferencji Fundacji „Zielone Domy”, Warszawa 2000.

Dziecko przed telewizorem

Telewizja poprzez swój ogromny zasięg, szybkość, atrakcyjność przekazywania informacji zdominowała w znacznym stopniu życie człowieka we współczesnym świecie. Coraz częściej wypełnia jego wolny czas, a dla dzieci staje się nowym, fascynującym środowiskiem. W tym środowisku telewizja, kasety wideo, filmy zaczęły odgrywać główną rolę w wychowaniu, a rodzice tracić wpływy. Media masowe lepiej lub gorzej kształtują system wartości naszych dzieci, ich postawy i zachowania. W szczególności ogromne rozpowszechnienie przemocy w programach medialnych ma swój zdradliwy efekt. Setki badań wykazały, iż poddawanie dzieci dużej dawce przemocy w mediach sprawia, że one same są bardziej skłonne do przemocy. Funkcjonujące tu procesy psychologiczne nie są wcale tajemnicze. Dzieci uczą się poprzez obserwowanie innych, a telewizja jest bardzo atrakcyjnym oknem dla takich obserwacji. Przemoc medialna wywiera wpływ na każde dziecko. Niestety wpływ ten nie jest tylko stanem przejściowym. Liczne badania wykazują, że z bardziej agresywnego dziecka wyrasta bardziej agresywny dorosły. 
Analizując treści telewizyjnych bajek stwierdzimy zapewne, że tak naprawdę wielu z nich nasze dzieci nie powinny w ogóle oglądać. Zawierają zbyt wiele przemocy i zła, zupełnie pozbawione są wartości wychowawczych. Badania OBOP wykazały, że przeciętny przedszkolak spędza przed telewizorem 2 godziny i 45 minut dziennie, mimo że – jak twierdzą psychologowie- nie jest w stanie oglądać audycji telewizyjnej w skupieniu dłużej niż 15-20 minut.
Dzieje się tak dlatego, że telewizor jest środkiem najłatwiejszym w odbiorze i najbardziej dostępnym. Telewizor stał się jeszcze jednym domownikiem, który towarzyszy nam po powrocie z pracy, szkoły, przedszkola. Często też reguluje harmonogram życia rodzinnego. Od najmłodszych lat dzieci są przyzwyczajane do telewizora, uczą się biernego odbioru informacji i sprawnego posługiwania się pilotem. Nauczone lenistwa nie chcą podejmować trudu aktywnego spędzania czasu wolnego. Coraz częściej dzielą czas na oglądanie telewizji i gry komputerowe. Pozostawienie dziecka sam na sam z telewizorem sprawia, że młody widz bombardowany jest ogromną ilością treści, najczęściej nie do niego adresowanej. Wiele programów nasyconych jest agresją, którą dziecko przenosi do codziennej rzeczywistości np. zabaw. W ostatnich latach coraz częściej i mocniej akcentuje się negatywny wpływ telewizji na młodego widza.

Wymienić możemy kilka powodów zaistniałej sytuacji:
- wygodnictwo i lenistwo dorosłych ( dziecko jest zabawiane przez telewizor, więc nie trzeba się nim zajmować);
- względy bezpieczeństwa ( dziecko siedzi przed telewizorem, a to oznacza, że jest w domu, nie dzieje mu się krzywda);
- telewizyjny nawyk rodziców ( rodzice sami spędzają czas wolny przed telewizorem nie mając sobie ani dziecku nic do zaproponowania); 
- zapracowanie rodziców ( telewizor pełni funkcje „niani”, gdyż rodzice nie mają czasu zająć się dzieckiem). 

Ocena programów telewizyjnych nie jest jednoznaczna. Telewizja spełnia ważna funkcję, przede wszystkim informacyjno-dydaktyczną i rozrywkową. Może stanowić cenne źródło informacji i jest swoistym „ oknem na świat”. Może również przekazywać cenne wartości społeczne, moralne, obyczajowe, wzbogacać wyobraźnię i myślenie dziecka. Niestety badania wykazują, że dzieci chętniej oglądają pełne wartkiej, krwawej akcji filmy i bajki niż audycje o charakterze dydaktycznym. Akceptowane jest to przez rodziców, którzy z zaufaniem odnoszą się do audycji dla najmłodszych. 
Obszerna literatura na temat oddziaływania telewizyjnych obrazów przemocy dowodzi, że oglądanie telewizji ma wpływ na wzrost agresji u dzieci i młodzieży. Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem  znieczulenia. Bodźce często powtarzane przestają być stymulujące, znika reakcja fizjologiczna normalnie im towarzysząca. Następuje zobojętnienie na tego typu sceny, które muszą być coraz bardziej okrutne, żeby wywołać reakcję.
Telewizyjne programy, w tym również adresowane do najmłodszych, zawierają wiele scen agresywnych które:
– modelują zachowania antyspołeczne,
- wywołują agresję,
- powodują znieczulenie i zobojętnienie na agresywne bodźce,
- zwiększają tolerancję dzieci na agresję,
- osłabiają mechanizmy kontrolne,
- tworzą niejasny obraz świata,
- podnoszą poziom lęku przed światem rzeczywistym,
- niszczą pozytywne wzorce zachowania.
Przejmowaniu przez dzieci wzorców agresywnego zachowania szczególnie sprzyja sytuacja, gdy agresja pokazywana na ekranie przynosi nagrodę lub nie jest ukarana, ponadto: 
- jest demonstrowana przez osobę atrakcyjną, z którą widz może łatwo utożsamiać się, 
- jest dokonywana jednocześnie przez wiele osób,
- jest przedstawiona jako aprobowana społecznie i w sposób realistyczny,
- nie widać negatywnych skutków agresji.
Wielu dorosłych nie uświadamia sobie jak gruntownie zmieniła się otaczająca nas kultura, że załamały się wszelkie standardy zachowania.
Zatem rodzice muszą przeciwstawić się temu, co niesie ze sobą kultura masowa. Wziąć na siebie odpowiedzialność za całościową edukację swoich dzieci. Nauczyć je racjonalnego myślenia, aby umiały same ocenić sytuację i polegać na swym osądzie wbrew wielu niezdrowym wpływom z zewnątrz.

KILKA ZEBRANYCH MYŚLI NA TEMAT PROBLEMU OTYŁOŚCI U DZIECI

Jedz kolorowo i żyj kolorowo
Jak uchronić malucha przed choroba.
Zimą nie sposób całkiem uniknąć infekcji. Możesz jednak sprawić, że twoja pociecha rzadziej będzie miała kłopoty ze zdrowiem.
Każda mama pragnie, by jej dziecko było zdrowe. Niestety, czasem próbując uchronić malca przed infekcją, popełniamy błędy. Sprawdź, które z panujących powszechnie opinii na temat wzmacniania odporności są prawdziwe, a które fałszywe.
Dziecko powinno jeść dużo warzyw i owoców
Prawda. Warzywa i owoce obfitują w witaminy i minerały. Jeśli brakuje ich w diecie, słabnie odporność i maluch łatwiej łapie infekcje.
Warzywa dodawaj do każdego posiłku dziecka. Owoce trzeba jeść z umiarem, ponieważ mają sporo cukru. Dziennie wystarczy jeden większy (np. jabłko, banan) lub garść mniejszych (np. borówki, maliny). Możesz podawać zarówno świeże warzywa i owoce, jak i mrożonki.
Lepiej ubierać malca cieplej niż za lekko
Fałsz. Przegrzanie sprzyja przeziębieniu tak samo jak przechłodzenie.
Najlepiej ubieraj dziecko na cebulkę. Zamiast jednego grubego swetra lepiej włóż mu dwie warstwy lżejszej odzieży. Będzie można jedną zdjąć, gdy malcowi będzie za ciepło. Ważne jest, by dziecko nie przemoczyło nóg. Dlatego kup mu nieprzemakalne buciki.
Gdy pada, nie należy wychodzić na spacer
Fałsz. Ruch na świeżym powietrzu to najprostszy i jednocześnie bardzo skuteczny sposób hartowania organizmu. Nawet gdy pogoda nie jest najlepsza, zabieraj swoją pociechę na 1-, 2-godzinny spacer.
W domu powinny was zatrzymać jedynie: porywisty wiatr, ulewny deszcz i silny mróz (dziecko poniżej 6. roku życia możesz zabierać na spacer przy temperaturze do -10 st. C, a starsze – do -20 st. C). Spacerujcie z dala od ruchliwych ulic. Dbaj, by dziecko spędzało czas aktywnie. Pozwalaj mu biegać, zachęcaj do zabaw.
Maluch musi spać wystarczająco długo
Prawda. Tylko w czasie snu organizm może się zregenerować. Jeśli dziecko się nie wysypia, gorzej broni się przed zarazkami.
Maluch w wieku przedszkolnym powinien spać 10–12 godzin na dobę. Starsze dziecko potrzebuje około 9 godzin snu. Pilnuj też, by twoja pociecha zasypiała i wstawała o regularnych porach.
W domu nie powinno być zbyt gorąco
Prawda. Choć wielu z nas wydaje się to nieprawdopodobne, wysoka temperatura w mieszkaniu osłabia odporność. Jeśli jest za ciepło, powietrze staje się suche. W efekcie wysuszają się śluzówki nosa i gardła, a wtedy zarazki łatwiej przez nie przenikają.
Idealna temperatura w mieszkaniu to 20–22ºC. W nocy może być nieco niższa – około 18ºC. Wilgotność powietrza powinna wynosić 60–70 proc. By kontrolować jej poziom, kup higrometr. Jeśli w mieszkaniu jest zbyt sucho, powieś na kaloryferach pojemniki z wodą lub kup elektryczny nawilżacz. Poza tym kilka razy dziennie dobrze przewietrz mieszkanie.
Chłodne kąpiele świetnie hartują
Prawda. Po kąpieli pozwól dziecku przez kilka minut pobawić się w wannie, nawet gdy woda stała się chłodniejsza. Ewentualnie możesz codziennie po umyciu nacierać mu stopy zimną wodą. Po takim ochłodzeniu osusz skórę malca i włóż mu ciepłe ubranie.
Dziecku warto podawać czosnek
Prawda. Tak, ale dopiero od 2., 3. roku życia. Nie należy podawać dziecku więcej niż ząbek dziennie. By maluch chętniej jadł, można przygotować masełko czosnkowe i podawać je na kanapce z posiekaną natką pietruszki.
Ważne nie tylko hartowanie
– W sezonie infekcyjnym nie zabieraj dziecka w zatłoczone miejsca, np. do centrum handlowego.
– Wyrabiaj w dziecku nawyk częstego mycia rąk. Powinno o tym pamiętać po powrocie z przedszkola lub szkoły, przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety, po zabawie na podwórku. Ucz, że nie wystarczy opłukać rąk wodą, trzeba je umyć mydłem. Pilnuj, by twoja pociecha nie dotykała brudnymi rękami oczu, ust, nosa.
– Wytłumacz dziecku, dlaczego nie powinno pić z tej samej butelki czy kubka co inne osoby. 
- Badania naukowe pokazują, że ryzyko przeziębienia można zmniejszyć, regularnie podając dziecku preparaty z bakteriami probiotycznymi LGG.
Dokumenty statusowe i opłaty (tak jak na stronie loginem i hasłem)