Przestrzeganie reżimu sanitarnego

W związku z rosnącą ilością zakażeń i wejściem od 10.10.2020  w strefę żółtą przypominamy o konieczności noszenia maseczek oraz utrzymywania dystansu. Apelujemy o dostosowanie się do wytycznych oraz przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w przedszkolu w okresie pandemii.

Przypominamy, że do przedszkola należy przyprowadzać tylko dzieci zdrowe, bez temperatury, kaszlu czy kataru.