Rekrutacja

Wyniki rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Uwaga!

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola jest uiszczenie jednorazowej i bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 150 zł na konto placówki do dnia 31.03.2018r.
W przypadku braku płatności w w/w terminie lub rezygnacji rodziców, do przedszkola będą przyjmowane dzieci z listy rezerwowej, która jest dostępna w sekretariacie.

************

    Rekrutacja do Przedszkola Żak rozpoczyna się 1 lutego 2018 r. i trwa do wyczerpania miejsc. Dzieci mogą być przyjmowane przez cały rok w miarę wolnych miejsc.

 

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola