Dla Rodziców

 

Statut oraz regulaminy i procedury obowiązujące w placówce są udostępnione na tablicy inforrmacyjnej oraz na naszej stronie internetowej.

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Wyposażenie dziecka przed przyjściem do przedszkola

Realizowane programy

Ulotka adaptacyjna

Artykuły edukacyjne